• Pornografi ve cinsellik içeren içerikler ve çocuk istismarına yönelik içeriklerin yayınlanması yasaktır.
  • İzleyiciyi olumsuz yönde etkileyecek ve örnek oluşturacak, bağımlılık yapan madde kullanımı, bomba yapımı, dolandırıcılık, hayvanlara kötü muamele gibi içeriklerin yayınlanması yasaktır.
  • Terör, şiddet ve öfke içeren ayrıca kaza, ceset ve benzeri dehşet verici videoların yayınlanması yasaktır.
  • Telif hakkı sizde bulunmayan, lisanslı içeriklere (film, müzik, maç yayını gibi) kanal ve programlarınızda yer verilmesi yasaktır.
  • Kayıt yaptırmanız istendiği takdirde, yayinda.tv ysizden isminiz, adresiniz, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, doğum tarihiniz ve/veya cinsiyetiniz, vb. gibi şahsi veri ve bilgilerinizi isteyecektir. Bu amaçla verdiğiniz bilgiler gerçek ve doğru olmalıdır ve herhangi başka bir kimsenin bilgilerini içermemelidir.Bu kayıt sürecinin bir parçası olarak, sizden bir kullanıcı ismi ve bir şifre seçmeniz istenebilir. Bu durumda, kullanıcı isminiz kullanılarak yapılacak tüm işlemlerden ve şifrenizi güvende tutmaktan sorumlu olacaksınız. Herhangi bir güvenlik ihlâlinden ya da kullanıcı isminizin veya şifrenizin yetkisiz kullanımından haberdar olduğunuz takdirde, bu durumu web sitesindeki ‘Bize Ulaşın’ formunu kullanarak yayinda.tv’ye derhal bildirmeniz gerekir.Web sitesine kaydolurken ve web sitesini ve Hizmetleri kullanırken tam, eksiksiz ve doğru bilgiler vermeyi ve tüm bu bilgileri güncel tutmayı kabul ediyorsunuz.
  • Kullanıcı İçerikleri hariç olmak üzere, web sitesinde bulunan tüm malzemelerin fikri mülkiyet hakları yayinda.tv’e aittir ya da yayinda.tv bu malzemeleri web sitesinde kullanabilmek için bir üçüncü şahıstan geçerli bir kullanım hakkı almış bulunmaktadır. yayinda.tv, web sitesinde kullandığı tüm ticari markalar, hizmet işaretleri, grafikler ve logoların da sahibidir ya da bunları kullanmak için geçerli bir kullanım hakkı almış bulunmaktadır. Açıkça aksi ifade edilmedikçe, bu web sitesinin hiçbir bölümü herhangi bir şekilde ve yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, yüklenemez, ilân edilemez, iletilemez veya dağıtılamaz
  • Konforunuz ve kullanımınız için bu web sitesi, dünya yayinda.tv tarafından yönetilmeyen başka web sitelerine bağlantılar içerebilir. yayinda.tv’in bu web siteleri üzerinde herhangi bir kontrolü olmayıp, yayinda.tv, söz konusu bu web sitelerinin kullanıma hazır olup olmamalarından sorumlu tutulamaz. yayinda.tv, bağlantı yapılan başka web sitelerinde mevcut olan bilgiler veya içerikleri ya da bu sitelerden alınan ürünleri veya benzeri başka malzemeleri desteklememekte veya onaylamamakta ya da onlara sponsorluk yapmamaktadır ve bunlardan yayinda.tv sorumlu değildir.Bağlantı yapılan başka web sitelerinden internet kanalıyla yapılan yayınlardan ya da bu sitelerden alınan başka mesaj ve içeriklerden yayinda.tv sorumlu değildir. Bununla beraber, bağlantı yapılan söz konusu web sitelerinden veya bunlar kanalıyla aldığınız içerikleri, bilgileri, ürünleri, mal veya hizmetleri kullanmanızın sebep olduğu veya yol açtığı ya da sebep olduğu veya yol açtığı iddia edilen zarar ve ziyandan doğrudan veya dolaylı olarak yayinda.tv sorumlu değildir.
  • Web sitesinde bulunan malzemeler (grafikler, yazılımlar, dijital içerikler, tavsiyeler veya başka malzemeler) ve web sitesi kanalıyla edinilen malzemeler “olduğu gibi” esasında ve açık ya da zımni herhangi bir garanti verilmeksizin veya herhangi bir koşula tâbi olmaksızın verilmektedir. Yürürlükteki kanunların izin verdiği azami sınırlar içerisinde Yayinda.tv, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet hakkı ve başkalarının haklarına tecavüz etmeme konuları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere açık veya zımni her türlü garanti ve koşulla ilgili tüm sorumluluğu şimdiden reddettiğini beyan eder. Yayinda.tv, web sitesinde bulunan malzemelerin doğruluğu, dürüstlüğü, güvenilirliği veya benzeri başka konularda herhangi bir garanti vermediği gibi, bu malzemelerin kullanılması veya kullanılmasının sonuçları hakkında herhangi bir beyanda da bulunmamaktadır. Bu web sitesinde bulunan malzemelerde teknik yanlışlar veya tipografik hatalar bulunabilir ve bu malzemeler yanlış olabilir ya da ilgili malzemenin üretildiği tarihten sonra meydana gelen gelişmeler sonucunda yanlış hale gelebilir. Yayinda.tv, bu bilgilerin güncel olup olmadığını kontrol etme veya bunları güncel tutma konularında herhangi bir yükümlülük kabul etmez
  • Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün herhangi bir sebeple yasadışı veya hükümsüz olması ya da ifa edilemez sayılması halinde, o hüküm Kullanım Koşullarından ayrılmış sayılacak ve bu durum Kullanım Koşullarının kalan hükümlerinin geçerliliğini ve ifa kabiliyetini etkilemeyecektir.